Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban
Korábbi kiállítások
Külső helyszín

Varsói Magyar Kulturális Intézet - Magyar Fotográfusok Háza, Mai Manó Ház

Barakonyi Szabolcs, Csoszó Gabriella, Molnár Zoltán , Szász Lilla

Emberek között
Kurátor: Csizek Gabriella
Megtekinthető: 2007. június 29. - szeptember 10.

Varsói Magyar Kulturális Intézet
00-517 Warszawa, ul. Marszalkowska 80
E-mail: hunginst@hunginst.pol.pl
Tel: (48-22) 629-32-43/44, Fax: (48-22) 625-07-62

 

A kiválasztott négy fiatal magyar fotográfus más és más alkotói stratégiát követve építi fel művekben megosztható univerzumát. A kiállított fotográfiák mindegyike emberek közötti relációt örökít meg, akár magának az alkotónak a részvételével. Ami viszont a különbségeket hordozza, az többek között a művész távolsága a választott témától, illetve pozíciója magában a képpé tett szituációban.

 

Barakonyi Szabolcs sorozatában, mint ez ideig nyilvánosságot látott más munkáiban is mintha állókép-filmet készítene a témáról. Sorozata képeinek állásfoglalása szerint az élet lényeges történései a mindennapokban szinte láthatatlanul, mégis észrevehetően zajlanak. Az életképeiben megjelenő emberek egymás életének hősei és nem a hírek, címlapok figurái.
A kiállításon látható sorozatában, a szituáció résztvevőjévé is váló ám alapvetően a megfigyelői attitűdöt ötvözi, jelen esetben iróniával is fűszerezve azt. A vidéki élet realizmusának báját semmiségeknek tűnő részletekből építi fel. Erőteljes színeivel, kompozícióival meseszerűvé teszi az amúgy nem éppen mindig vidám mindennapokat ott, „ahol még a madár sem jár”.

Csoszó Gabriella privát életének szereplőit, családjának tagjait mutatja meg páros portréiban.
A tekintet nélküli, csukott szemű szülők, a testvér és maga az alkotó egymáshoz való viszonyát ebben az esetben „a lélek tükré”-nek segítsége nélkül, a befelé forduló, meditatív arckifejezésekből és az elcsendesedett egymás felé irányuló gesztusokból olvashatjuk csak ki.
A lehunyt szemű emberek szinte azonos arckifejezése egyrészt hasonlóvá, ugyanakkor különbözővé is teszi őket egymáshoz és egymástól. Az első pillantásra talán szokványosnak tűnő családiportré gyűjtemény különös képei a befelé irányuló figyelem megmutatásával a nézőt is a belső világ, az összetartozás, a magány, a bizalom, a kiszolgáltatottság kérdései felé vezetik.

Molnár Zoltán a máshonnan érkezett idegen szerepéből az elfogadottá váló, a közösségben helyet, szerepet találó fotográfus pozíciójában készítette erdélyi roma portréit. Az ott élők mély empátiával átitatott bemutatásában feloldódnak a határok a fényképező és a fényképezett között, a kapcsolatukban megélt minőség okán. Nemes egyszerűségükkel, eszköztelenségük erejével tőmondatokban állítanak jót mind az ábrázolt személyekről, mind azok világáról. Molnár Zoltán személyiségének alapvető jellemzői: nyitottsága, a másik felé való teljes odafordulás képessége, a benne lévő tapintat, a másik iránti tisztelet, mindezek határozzák meg képei készítésének metódusát.

Szász Lilla női sorsokat bemutató sorozataiban, mint a hajléktalan anyákról készült képeiben is, folyamatosan reflektál a szociális helyzetük miatt alapvetően meghatározott jövővel élő emberek élet- és léthelyzetére. Témaválasztásaival ez esetben is provokálja a társadalmi érdektelenséget, a problémákkal való szembenézés hiányát. Fényképei mindig a közös történet részei, amelyek jóval az exponálás pillanata előtt kezdődtek el, s azon túl is tartanak. Az elkészült képeket megmutatja a szereplőknek, lehetőséget teremtve a további beszélgetésre, a kép együttes dialóguson alapuló alakítására. Fotográfiái sosem csak a képen megjelenőről szólnak, hanem valójában magáról a kapcsolatról, annak érzelmi, minőségi erejéről.

 

A kíváncsi idegenként, megfigyelő és a szituációban teljes személyiséggel benne élő alkotói attitűdig láthatnak példákat a kiállított művekben. Az alkotók közötti finom párhuzamok és gyakran erőteljes eltérésekben is megmutatkozó különbségek adják a kiállítás értelmezési lehetőségeit, felvillantva néhány aspektusát a hogyan vagyunk, válunk egymás életének részévé/képévé.

Csizek Gabriella
kurátor

 

fotó: Csoszó Gabriella

 

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum