Könyvbemutató és beszélgetés – Roland Barthes: Világoskamra

Beszélgetőpartnerek: Darida Veronika (esztéta), Pál Gyöngyi (fotóirodalmár), Pfisztner Gábor és Baki Péter (a Mai Manó Ház igazgatója, a kötet társkiadója)

„(…) Az a varázslatosság, hogy valami, ami meghalt,

úgy jelenik meg, mint ami élni akar.”

(Louis-Jean Calvet: Roland Barthes. A Biography. Polity Press, Cambridge, 1994)

Roland Barthes: Világoskamra című írása világszerte az egyik legtöbbet forgatott, legnagyobb népszerűségnek örvendő fényképészettel foglalkozó mű, amely szigorú értelemben nem tekinthető fotótörténetnek vagy reprezentáció-elméletnek. A szerzőt az kérdés foglalkoztatja, hogy a fotó, mint médium miként ragadható meg és írható le az esztétikai megismerés „tudományában”. Egy új nyelv megalkotására tesz kísérletet, a fotográfia ontológiáját, melynek köszönhetően annak eredetét és lehetőségeit vizsgálja. Ezzel a létrehozott új nyelvvel a fotográfia médiumának segítségével kíván előhívni a képen megjelenő realitásból egy másik, személyes valóságot.

A folyamat során számára világossá válik, hogy a vizuális tartalom egyéni élmények összességeként, az intimitás közegében elevenedik meg. A fotográfia nem pusztán jelenlevővé teszi azt, ami már nincs ott, de újra és újra előállítja azt a távolságot, amely az egykor létező dolog és az aktuális szemlélő ideje között fennáll.

A Világoskamra magyar nyelvű fordítása, amely végre a szöveget kísérő fotók igényes és hiánytalanul közzétett reprodukcióival kerül kiadásra, nemcsak a fotóelmélettel foglalkozó szakma, de a szélesebb olvasóközönség számára is jelentős esemény.

A szerzőről

Roland Barthes (1915–1980) kritikus, irodalom- és társadalomelméleti gondolkodó és filozófus strukturalista írásaiban művészeti és társadalmi kérdésekkel egyaránt foglalkozott. Az 1950-es évek elején a Sorbonne egyetemen szerzett bölcsész diplomát, majd szociológiát és lexikológiát tanult a Centre National de la Recherche Scientifique-ben, vagyis a francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpontban. Az 1960-as évektől foglalkoztatta kifejezetten a szemiotika és a strukturalizmus, a hatvanas évek végére pedig megalkotta leghíresebb művét, az 1968-as La mort de l’auteur (A szerző halála) című esszéjét, amely a strukturalista gondolkodás hanyatlásával foglalkozik. Számos írása és publikációja közül az utolsó az 1979-ben írott Világoskamra, melyben a fotográfia mibenlétéről fejti ki gondolatait.

A fordítóról

Marsó Paula költő, műfordító, kutató. Tanulmányait az ELTE Művészetelméleti Intézetben folytatta, ösztöndíjas kutatóként a montreali francia egyetem, az Université de Montréal filozófia programjában is részt vett. Főként francia kultúrtörténettel és művészetfilozófiával foglalkozik, fő kutatási területe Jean-Jacques Rousseau filozófus életműve.

Roland Barthes Világoskamra című könyvének új, magyar nyelvű kiadása megvásárolható a Mai Manó Könyvesboltban. A könyv ára 4.900.-Ft, azonban a bemutató napján (június 6.) 4000 forintos kedvezményes áron lehet megvásárolni.

Roland Barthes: Világoskamra
Kijárat Kiadó / Magyar Fotográfiai Múzeum, Budapest, 2024
ISBN 978-615-6535-04-7
Fordította: Marsó Paula
Lektorálta: Angyalosi Gergely
Szerkesztette: Kelemen Pál és Kun János Róbert

A galéria megtekintéséhez lapozzon!
No items found.

Értesüljön a legfrissebb hírekről!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Mai Manó, a fotográfus
Az épület első gazdája, Mai Manó, császári és királyi udvari fényképész
Kincses Károly: A Mai Manó Ház