FELHÍVÁS KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE - Megkettőző rendszerek. Konferencia Drozdik Orshi A fénykép és a szerelmes vers 1975–1995 című kiállításához kapcsolódóan

2022. szeptember 30., péntek, 10–17 óra, Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház, 1065 Budapest, Nagymező utca 20.

A fotóhasználat hangsúlyos szerepet töltött be a hetvenes évek első felében a neoavantgárd generáció – többnyire konceptuális indíttatású – művészetében Magyarországon. Az olyan, médiumra vonatkozó, „önreferenciális”, ugyanakkor a médiumhatárokat átlépő kérdések felvetése, amelyek a (technikai) kép státusát érintették, a hetvenes évek derekára több, a határterületek és az interdiszciplinaritás iránt érdeklődő művész számára váltak érvényessé és nyertek folytatást az évtized második felében is.

1976-ban a hatvani Hatvany Lajos Múzeumban megrendezett Expozíció – Fotó/Művészet című csoportos kiállítás pedig már a tendencia összegzését tűzte ki célul. E művészeti diskurzus összekapcsolódott a Magyarországon is egyre terjedő elméleti irányzatokkal, a (poszt)strukturalizmussal és a szemiotikával. A médium működésmódjával, a technikai kép referenciális jellegzetességeivel foglalkozó művészeti gyakorlatok megerősítést nyertek a tudományos diskurzus által, és összefonódtak a konceptuális művészet magyar változatával. Ráadásul a vizsgálandó viszony nem csupán a képzőművészet és fotó (valóság és műalkotás), hanem a propaganda/kommunikáció és fotó viszonya is volt, amely beleilleszkedett az alkotás intermediális szemléletébe.

Drozdik Orsolya (Orshi) számára az 1975–76-ös tanévtől kezdődően, sokszorosító grafika szakos tanulmányai alatt fontos médiummá vált a fotó. A főiskolai oktatást a médiumokat elkülönítő szemlélet határozta meg, ugyanakkor – természetesen nem hivatalos formában – a reklámgrafikusok számára létesült fotólabort használták több esetben a kísérletező hallgatók. A konferencia célja Drozdik kiállításon szereplő műveinek kontextualizálása a „második nyilvánosság” platformjain és a hivatalos oktatásban egyaránt.

A konferenciára olyan előadásokat várunk, amelyek a '70-es, '80-as években létrehozott képzőművészeti fotók ismétlődő vizuális motívumainak, a jelentésképzés képi elemeinek (tükrözés, megkettőzés, elforgatás, átfedés, stb.) a fotó kínálta technikai lehetőségekhez és művészeti oktatáshoz fűződő viszonyát, a sokszorosító grafika és fotográfia kapcsolatát, a konceptuális fotóhasználat jellegzetességeit kutatják.

A konferencia a Mai Manó Ház szervezésében a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködésben valósul meg. Az előadások írott változatát a Punkt online folyóirat oldalán publikáljuk.

Jelentkezés: maximum 500 szavas absztrakt és rövid CV megküldésével 2022. augusztus 15-ig az alábbi e-mail címre: adam.jeneses@maimano.hu

A tárgy rovatba kérjük beírni: Megkettőző rendszerek – Felhívás.

Az előadások kiválasztásáról augusztus 31-ig e-mailben adunk visszajelzést.

A Mai Manó Ház nevében: Baki Péter, a Mai Manó Ház igazgatója és Boros Lili, a kiállítás kurátora, a konferencia szervezője.

A galéria megtekintéséhez lapozzon!
No items found.

Értesüljön a legfrissebb hírekről!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Mai Manó, a fotográfus
Az épület első gazdája, Mai Manó, császári és királyi udvari fényképész
Kincses Károly: A Mai Manó Ház